Rólunk

Tisztelt Látogató! Üdvözöljük iskolánk új honlapján!

Íme, ígéretünkhöz híven újjáélesztettük iskolánk honlapját.

Ezután igyekszünk minden fontos információt ezen az úton is eljuttatni az érdeklődőkhöz. A honlap feltöltése folyamatban van, és szándékunk szerint folyamatosan szeretnénk frissíteni is, hogy mindig hozzá lehessen jutni az aktuális információkhoz iskolánk életével kapcsolatban.

Kérjük, kísérje figyelemmel az iskolai történéseket ily módon is!

Kellemes és örömteli böngészést kívánok!

Rádi Zoltán tagintézmény-vezető

 

Intézményünkről

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium Petőfi Sándor Általános Iskolája a PIOK Általános Iskola és Gimnázium közös igazgatású többcélú intézményének tagintézménye.

Az intézmény a település - és egyben a települést két részre osztó vasútvonal - északi részén, a Petőfi Sándor utca 15. szám alatt található. Ennek a területnek a régi elnevezéséből ered iskolánk alapítványának a neve: a Vásártéri Gyermekekért alapítvány.

Intézményünk a 2011/12-es tanévben engedélyt kapott az akkori fenntartótól, vagyis Pécel Város Önkormányzatától egy emelt szintű ének-zeneoktatást biztosító képzés bevezetésére első évfolyamon, majd a következő tanévben megkaptuk az engedélyt a zene tagozatos oktatás indítására, így azóta minden tanévben az induló osztályok közül az egyik ének-zene tagozatos osztály. Mára az emelt szintű ének-zene képzés lefedi a teljes alsó és felső tagozatot. Intézményünk egyik büszkesége a körülbelül 120 főt számláló énekkar, amely minden iskolai, sokszor városi rendezvényen is fellép, minden alkalommal színessé, színvonalassá téve azokat. Sokszor fellépnek Pécel különböző óvodáiban is, ahol az éneklés szeretetét közvetítik az óvodás korú gyermekek felé.

Egy tornatermünk van, amely sajnos már nem tudja kielégítően kiszolgálni a megnövekedett igényeket, ezért többször előfordul, hogy diákjaink az udvaron, vagy pedig az aulában vesznek részt testnevelés órán.

A szaktárgyi oktatáshoz szükséges szaktantermeink biztosítottak az informatika, technika, kémia tantárgyakhoz, a szükséges alapvető eszközökkel együtt. Iskolánk mintegy ötezer kötetes könyvtárát a diákok aktívan látogatják.

Az épület aulája központi szerepet játszik az iskola életében, helyet adva az iskolagyűléseknek, ünnepi rendezvényeknek.

Az alsó és felső tagozaton tanító kollégák együttes munkájának eredménye, hogy iskolánk továbbtanulási mutatói nagyon jók, a tanulóink jelentős százalékát veszik föl a középiskolák az általuk megjelölt első vagy második helyre.

A nevelőtestületen belül egymás segítése, a kooperációra való hajlam a jellemző, sok olyan programunk van, amely épít a kollégák együttműködési szándékára, legyen az tagozaton belüli, vagy tagozatok közötti kooperáció.

Az intézmény pedagógusainak és tanulóinak tevékenységeit könnyítik meg azok az eszközök, amelyek egyrészt minden pedagógus rendelkezésére állnak (hordozható számítógép), és amelyeket az adminisztrációban és a tanításban egyaránt tudnak használni, másrészt azok az eszközök, amelyek az egyes tantermekhez kötöttek (projektor minden tanteremben, hangfalak, DVD-lejátszók, tabletek).  

Három tantárgy tanítása történik csoportbontásban: az idegen nyelv (angol és német), az informatika és a technika. Az idegen nyelv tanítása második évfolyamtól kezdődik (ekkor még csak szakköri formában), harmadik évfolyamtól kezdve pedig már a kötelező tanórákba építve. Az informatika tantárgy tanítása pedig negyedik évfolyamon kezdődik, és nyolcadik évfolyamban zárul.

Iskolánk sok lehetőséget biztosít tanulói számára a különböző foglalkozásokon való részvételre, amelyek szakkörök, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, második idegen nyelv tanulása, diák-önkormányzati programok, különböző szaktárgyi- vagy általános műveltségi vetélkedők formájában valósulnak meg.

Sok hagyományőrző programnak adunk helyet, mint például a szüreti mulatságok az alsó tagozatosok részére, farsangi bálok diákok és szülők részére, Mikulás-buli, nyolcadikosok tánca, idegen nyelvi délutánok, diákolimpia, játékvár foglalkozások leendő iskolások részére, valamint a kulturális bemutató, amelyet minden évben májusban vagy júniusban szervezünk meg, amikor az év legsikeresebb tanulói produkcióiból (szavalatok, magyar és idegen nyelvű jelentek, énekek, zenés produkciók) válogatunk, és a diákoknak alkalma nyílik előadni azokat a szüleik számára. Állandó rendezvényünk a nyolcadikosok tánca. Ez intézményünk hagyománya, amelyre nagy gonddal és lelkesedéssel készülnek tanulóink.

Végzős tanulóink közül a tantestület minden tanévben kiválasztja azt a diákot, aki az iskolánkban töltött idő alatt bebizonyította, hogy méltó az intézmény legmagasabb kitüntetésére, a Petőfi-diplomára. Legjobban teljesítő tanulóink neve felkerül az iskola dicsőségfalára.

Szoros kapcsolatot tartunk fönn a város zeneiskolájával, a Péceli Alapfokú Művészeti Iskolával, egyrészt az ének tagozatos osztályok okán, másrészt pedig azért, mert nagyon sok tanulónk vesz részt zeneiskolai képzésben az alsó és a felső tagozatról egyaránt.

Intézményünk egy meglehetősen nagy külső udvarral rendelkezik, amely egyrészt teret ad a testnevelés órák lebonyolításának, napközis diákjaink kültéri programjainak, valamint az oktatás idején kívül lehetőséget nyújt a környékbeli gyermekeknek a sportolásra (aszfaltozott futballpálya, kosárlabdapálya).

Rendszeresen helyet adunk a különböző városi rendezvényeknek, amilyenek a városi énekverseny, szavalóverseny, matematikaverseny, sportversenyek (például a Csunya-kupa futóverseny), az autómentes nap rendezvényei, és ilyenkor pedagógusaink is részt vesznek munkájukkal a szervezésben, lebonyolításban.

Az intézmény pedagógusai kiszűrik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küszködő tanulókat, és a megfelelő intézményeknek jelezve segítenek a problémák megoldásában. Fejlesztő pedagógusunk kitűnő munkát végez ezeknek a tanulóknak a felzárkóztatását illetően.

Az iskola egészségügyi ellátását egy iskolaorvos és egy védőnő végzi, ez utóbbi hetente két alkalommal tartózkodik az iskola orvosi szobájában.

A diákok étkeztetéséről egy kft. gondoskodik, mely az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el az iskola étkeztetési feladatait.

Munkánk végső célja, hogy biztosítsuk tanulóinknak a kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődést, és felkészítsük őket arra, hogy az általuk választott középiskolai oktatási intézményben sikerrel folytathassák tanulmányaikat.

 

Nagy Erzsébet – tgvh.

 

 

 

 

 

Cikk kategóriák