Tudnivalók az általános iskolai beiratkozásról 2021/2022Esemény, 2021. Április 11. 523

Tudnivalók az általános iskolai beiratkozásról 2021/2022

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022 tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII. 11) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak automatikusan helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helye az iskola körzetében van.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

A lakcím lehet:

 • állandó bejelentett lakcím
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában), vagy
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

 

 1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 1. A külön élő szülők esetén nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 2. A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek azt bejelenteni.
 3. A beíratáskor a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a Hit- és erkölcstan vagy Erkölcstan tantárgy választásáról, a hittan választása esetén a kívánt felekezetet is meg kell jelölni!
 4. Mindenképpen szükség lesz a gyermek 11 jegyű oktatási azonosító számára, amelyet az óvodából hoz magával. Körzeten kívüli jelentkező esetében ez különösen fontos!

A körzeten kívüli valamint az ének tagozatra történő jelentkezésről a beérkezett információk alapján egy későbbi időpontban tájékoztatjuk Önöket.

 

A beíratás idén is online formában zajlik, melyet a következő felületen tudnak megtenni: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Beiratás

Azok a szülők, akik rendelkeznek Kréta-hozzáféréssel (például nagyobb testvér okán), a következő linket hasznáélhatják:
https://youtu.be/ndGfOC-YZj4

 

Segítségképpen mellékeljük egy videó elérhetőségét, amely a beíratás folyamatát magyarázza:
https://www.youtube.com/watch?v=2MSPR-8T8Uo

 

 

A tanító nénik, akik várják a beiratkozó gyermekeket a 2021/2022-es tanévben:

Németh Judit és Mester Mónika –normál tantervű osztály

valamint

 Tóth Boglárka és Óvári Magdolna –emelt szintű énekes osztály

illetve

Szilágyiné Szalai Zsuzsanna- emelt szintű énekes osztályban éneket tanító pedagógus

 


 

Cikk kategóriák